Våra tjänster

fastighetsdelen.se gör det möjligt för många lokala små och medelstora företag att nå en bred lokal användarbas och i många fall är fastighetsdelen.se den huvudsakliga marknadsföringskanalen.

Vi erbjuder annonseringsmöjligheter för företagare som vill synas i fastighetsbranschen.