Om fastighetsdelen.se

Säljkår och stark kundbas

fastighetsdelen.se gör det möjligt för många lokala små och medelstora företag att nå en bred lokal användarbas och i många fall är fastighetsdelen.se den huvudsakliga marknadsföringskanalen.

Säljkåren och en stark kundbas är några av de viktigaste tillgångarna och fastighetsdelen.se har ett starkt fokus på att tillvarata alla möjligheter till maximal utväxling på dessa tillgångar.

Från och med februari 2011 säljer en gemensam säljkår kombinerade paket som omfattar samtliga av fastighetsdelen.se´s distributionskanaler och som fokuserar på att sälja sökbarhet, synlighet och kontakter.

Det nya säljkonceptet förväntas leda till förstärkta kundrelationer, mer motiverade säljare, ökad försäljning och lägre säljkostnader.

fastighetsdelen.se möjliggör för samtliga fastighetsrelaterade företag att nå en bred transaktionsorienterad lokal användarbas och därmed få nya kunder, ökad kännedom och ökade intäkter.

Har du frågor om fastighetsdelen.se?

Kundservice

Telefontid: Måndag till fredag mellan 10.00 och 12.00
Tel:08-751 19 00 eller kundservice@fastighetsdelen.se